بازدید کننده گرامی، سایت در حال بروز رسانی صفحه اول می باشد

خدمات پشتیبانی ساعتی

ریال ۹۵۰,۰۰۰

خدمات پشتیبانی شامل :
پشتیبانی هاستینگ و ایمیل
تغییرات و اصلاحات سایت و فروشگاه
آموزش و پاسخ به سوالات فنی
ارتقا، نصب و راه اندازی

خدمات پشتیبانی شامل :
پشتیبانی هاستینگ و ایمیل
تغییرات و اصلاحات سایت و فروشگاه
آموزش و پاسخ به سوالات فنی
ارتقا، نصب و راه اندازی