دسته بندی سایت

فهرست سایت

۶- ایجاد فهرست و دسته بندی

ایجاد فهرست برای سایت به قدم اول بر می گردد یعنی تهیه چارت و دسته بندی آن بنابراین در صورتیکه چارت آماده شده باشد ایجاد بخش فهرست برای آن زمان بر نخواهد بود. درصورتیکه فرصت مطالعه مطالب را ندارید اینجا را کلیک نمایید تا اطلاعات مورد نیاز برای شما ارسال شود نکته قابل توجه محل …

۶- ایجاد فهرست و دسته بندی ادامه »

ساختار سایت

۴- چارت دسته بندی سایت

اولین قدم در طراحی سایتی که بتواند نیاز مخاطب شمارا برآورده کند، دسته بندی دقیق و صحیح مطابق با اهداف شماست، بنابراین در ظرف کمتر از یک دقیقه به شما خواهیم گفت تا چگونه به این بخش بپردازید. درصورتیکه فرصت مطالعه مطالب را ندارید اینجا را کلیک نمایید تا اطلاعات مورد نیاز برای شما ارسال …

۴- چارت دسته بندی سایت ادامه »