بررسی هک

بررسی هک شدن ویندوز
تازه ها

بررسی هک شدن ویندوز

چند روز پیش یکی از مشتریان بخش پشتیبانی شبکه تماس گرفت و ابراز داشت بنظر وی فایل هایش در ویندوز…
بستن