برخی پروژه های انجام شده در سال ۱۳۸۷

ردیفشرحکارفرما
1طراحی و توسعه سایت و تکمیل محتوابهنام برتر خراسان
2طراحی و توسعه فروشگاه اینترنتیلوازم خانگی جی اس اف تهران
3طراحی و توسعه سایت و تکمیل محتوابازرگانی چوب بارانی مشهد
4طراحی و توسعه سایت و تکمیل محتواشرکت سامان انرژی
5پشتیبانی سخت افزار و شبکه های کامپیوتریشرکت سرو نیرو توس
6طراحی و توسعه سایت و تکمیل محتواکلوپ سوزوکی ایرانخودرو