برخی پروژه های انجام شده در سال ۱۳۸۸

ردیفشرحکارفرما
1طراحی و توسعه فروشگاه اینترنتیشرکت غذایی پوفل
2نصب و راه اندازی جی پی اس روی 70 کامیونتشرکت سیمان شرق
3نصب و راه اندازی جی پی اس روی 30 کامیونتشرکت فرآورده های بتنی سیمان شرق