برخی پروژه های انجام شده در سال ۱۳۹۰

ردیفشرحکارفرما
1طراحی و توسعه فروشگاه اینترنتیتولیدی میز آرام
2طراحی و توسعه سایت و تکمیل محتواواحد طراحی موسسه اقبال لاهوری
3طراحی و توسعه سایت و تکمیل محتواشرکت بالاسر تجهیز
4طراحی و توسعه فروشگاه اینترنتیشرکت لامپ بن نور
5پشتیبانی سخت افزار و شبکهشرکت مرو دژ
6طراحی و توسعه سایت و تکمیل محتواشهرداری بار نیشابور