برخی پروژه های انجام شده در سال ۱۳۹۵

ردیفشرحکارفرما
1طراحی و تولید محتوای چندرسانه ای سایت برندهشرکت گردشگری ترک یان
2طراحی و توسعه سایت و تکمیل محتواوب سایت ویترین
3طراحی و تولید پرتال مسابقات فوتبالشرکت گردشگری ترک یان
4توسعه وب سایت و به روز رسانی محتواشرکت هرات نت بلت افغانستان
5توسعه وب سایت و به روز رسانی محتواشرکت هومان پارس مشهد
6طراحی و تولید سایت چند رسانه ای فیلمشرکت خصوصی کی سی سی ترکیه
7طراحی و توسعه سایت و تکمیل محتواشرکت رساگشت
8طراحی و تولید سایت و محتواگروه بازرگانی تولیت