رمز موفقیت در کسب و کار با گذر از جذر و مد

برای رسیدن به هر چیزی در این دنیا سلسله مراتبی را باید گذراند ، همانگونه که برای گرفتن دیپلم باید از کلاس اول دبستان شروع به درس خواندن نمود برای رسیدن به کسب و کار موفق و با دوام نیز باید از مراتبی پایین تر شروع نمود بنابراین نموداری می توان ترسیم کرد (تصویر بالا) …

رمز موفقیت در کسب و کار با گذر از جذر و مد ادامه »