ShapeShift برای تمرکززدایی کل شرکت ، برنامه ای برای بزرگترین مرکز پرواز در تاریخ دارد

ShapeShift، پیشرو در مبادله ارز رمزنگاری غیر حضانت ، است برنامه ریزی سیستم عامل خود را با منبع باز و کل ساختار شرکتی خود را منحل کند – اقدامی بی سابقه که تعهد شرکت به عدم تمرکز را تأیید می کند. بزرگترین airdrop در تاریخ به عنوان بخشی از تعهد عدم تمرکز ، ShapeShift قصد …

ShapeShift برای تمرکززدایی کل شرکت ، برنامه ای برای بزرگترین مرکز پرواز در تاریخ دارد ادامه »