ردیابی بلاکچین مزیت رقابتی به کشاورزان می دهد

صنعت جهانی غذا و کشاورزی یک بخش تریلیون دلاری است که رشد چشمگیری دارد. طبق یافته های بانک جهانی ، کشاورزی به تنهایی حساب شده برای ۴٪ از تولید داخلی جهانی ، یا تولید ناخالص داخلی ، ایالات متحده در سال ۲۰۱۸٫ در این گزارش همچنین اشاره شده است که کشاورزی می تواند بیش از …

ردیابی بلاکچین مزیت رقابتی به کشاورزان می دهد ادامه »