بانک ICICI هند به کاربران حواله هشدار می دهد که از بیت کوین دور شوند

موضع هند در مورد پذیرش رمزنگاری از زمان تولد بیت کوین یک منطقه خاکستری بوده است (BTC) در آنچه ضربه دیگری برای جامعه رمزنگاری هند به نظر می رسد ، یکی از بزرگترین خدمات مالی ، بانک ICICI ، به کاربران هشدار داده است که از خدمات حواله خود برای انتقال هر نوع ارز رمزپایه …

بانک ICICI هند به کاربران حواله هشدار می دهد که از بیت کوین دور شوند ادامه »