[ad_1]

کمیسیون اروپا دارد ارسال شده یک پیشنهاد جدید که به ارائه دهندگان خدمات دارایی رمزنگاری نیاز دارد تا اطلاعات اضافی ضد پولشویی یا AML را از کاربرانی که از ارز رمزپایه شده برای انتقال پول استفاده می کنند ، جمع آوری کنند. هدف اعلام شده این پیشنهاد جلوگیری از گسترش بیشتر فعالیت پولشویی در داخل اتحادیه اروپا است.

براساس این پیشنهاد ، ارائه دهندگان خدمات که انتقال را انجام می دهند ، باید نام مبدأ انتقال ، شماره حساب ، در جایی که حساب وجود دارد و برای پردازش معامله استفاده می شود ، داشته باشند. آدرس پیشنهاد دهنده ، شماره سند رسمی رسمی ، شماره شناسه مشتری ، یا تاریخ و محل تولد نیز طبق این پیشنهاد الزامی است. ارائه دهندگان خدمات به همین ترتیب باید اطمینان حاصل کنند که نام و شماره حساب ذینفع در انتقال وجود دارد ، همراه با اطلاعاتی درباره محل وجود آن حساب. ارائه دهنده دارایی های رمزنگاری شده ذینفع نیز به روالهایی نیاز دارد تا بتواند اطلاعات مربوط به مبدع انتقال را شامل شود یا مفقود شود.

مربوط: دولت فرانسه به یک سازمان برای تنظیم رمزنگاری در سراسر اتحادیه اروپا فشار می آورد

این الزامات اطلاعات اضافی هنگامی شروع می شود که انتقال بیش از 1000 یورو باشد یا به نظر می رسد مجموعه ای از پرداخت ها با هم مرتبط هستند و کل آن از 1000 یورو بیشتر است. کمیسیون در این پیشنهاد گفت:

“به منظور عدم آسیب رساندن به بهره وری سیستم های پرداخت و خدمات انتقال دارایی های رمزنگاری شده و متعادل سازی خطر رانندگی در معاملات زیرزمینی در نتیجه شرایط سختگیرانه شناسایی بیش از حد در برابر تهدید تروریستی بالقوه ناشی از انتقال وجوه کوچک.”

در مواردی که مجموعه ای از پرداختها بیش از 1000 یورو باشد اما به نظر نمی رسد که آنها متصل باشند ، ارائه دهنده خدمات پرداخت نیازی به تأیید اطلاعات نخواهد داشت مگر اینکه “بر پرداخت وجوه به صورت نقدی یا پول الکترونیکی ناشناس تأثیر بگذارد ، “یا” دارای دلایل منطقی برای سوing ظن در پولشویی یا تأمین مالی تروریسم است. “

مربوط: اتحادیه اروپا چشم به تنظیم کننده جدید پولشویی و الزامات سختگیرانه گزارشگری رمزنگاری می زند

الزامات به روز شده بخشی از بود چهار پیشنهاد قانونی کمیسیون اروپا در 20 ژوئیه مطرح کرد. همه این پیشنهادات در راستای هدف بهبود کشف معاملات مشکوک ، جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی فعالیت های تروریستی بود. پارلمان اروپا در مورد پیشنهادها اظهار نظر نهایی خواهد کرد و ممکن است دو سال طول بکشد تا پیشنهادها به قانون تبدیل شوند.