تنظیم کننده اوراق بهادار برزیل Eter ETF را تأیید می کند

Comissão de Valores Mobiliários (CVM) برزیل ، تنظیم کننده اوراق بهادار این کشور ، اتر (ETH) صندوق قابل معامله در بورس (ETF) ، با توجه به اعلامیه توسط QR Capital ، شرکت هولدینگ QR Asset Management. این صندوق که تحت عنوان QETH11 معامله می شود ، در بورس اوراق بهادار معتبر B3 برزیل که به …

تنظیم کننده اوراق بهادار برزیل Eter ETF را تأیید می کند ادامه »