تعداد گره های شبکه بیت کوین بالاترین رقم جدید در همه زمان ها را تعیین می کند

تعداد گره های شبکه Bitcoin قابل دسترسی برای اولین بار از مرز ۱۳۰۰۰ عبور کرده است. همانطور که قبلا توسط Cointelegraph گزارش شده است ، بالاترین رکورد قبلی در ژانویه ۱۱،۶۱۳ بود. مطابق با داده ها از داشبورد آمار شبکه Bitcoin Bitnodes.io ، این نقطه عطف در ۵ ژوئیه زمانی که تعداد گره های قابل …

تعداد گره های شبکه بیت کوین بالاترین رقم جدید در همه زمان ها را تعیین می کند ادامه »